το όραμα

πείτε μου μόνο το ζουμί..

Έχουμε αναλάβει ως ταξίδι μας την έρευνα, τη δημιουργία και την εφαρμογή μιας άρτιας κοινωνικής δομής σε μία υπό ανάπτυξη πρότυπη, αυτάρκη οίκο-κοινότητα στην Ελλάδα η οποία θα είναι εύκολο να αντιγραφεί σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, γιατί όχι και του πλανήτη και η οποία θα λειτουργεί σαν σχολείο αυτάρκειας και βιωσιμότητας για όλους. Η κοινωνική της δομή θα βασίζεται στα αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα, θα χαρακτηρίζεται από μία οικονομία που διαχειρίζεται στρατηγικά την τεχνολογία και τους πόρους με βάση πρακτική γνώση και πραγματικά δεδομένα, θα κινητοποιείται από μία ιδεολογία ανιδιοτελούς προσφοράς (όχι ανταλλαγής) και θα έχει ένα χαρακτήρα επιμονής και διάθεσης για εξέλιξη και εύρεση αυταρκών λύσεων. Κατά την διαδικασία αυτή, θα προτρέπουμε και θα βοηθάμε ενεργά άλλες παρόμοιες προσπάθειες ανθρώπων ή ομάδων να ερευνήσουν ή/και να πραγματώσουν αντίστοιχα παραγωγικές και αυτάρκης ιδέες, δομές και κοινότητες.

έχω μόνο 2 λεπτά στη διάθεσή μου..

Το «Εγχείρημα Τελαίθριον» ευελπιστεί να δείξει ότι μία αυτάρκης κοινωνία αληθινών κινήτρων και ανιδιοτελούς προσφοράς, μπορεί να υπάρξει και να εφαρμοστεί «στην πράξη», και ότι θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ακόμη και αν την υιοθετούσε όλη η ανθρωπότητα. Θέλουμε να μοιραστούμε όλες τις πρακτικές γνώσεις, τις πληροφορίες, τις τεχνολογίες και εν τέλει τις λύσεις τις οποίες θα ανακαλύψουμε, διερευνήσουμε και εφαρμόσουμε στο ταξίδι μας αυτό. Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εμψυχώσουμε, ενδυναμώσουμε, εκπαιδεύσουμε και εμπνεύσουμε όλους τους συνανθρώπους που θα συναντήσουμε ώστε να ακολουθήσουν το δικό τους μονοπάτι προς την όσο το δυνατόν περισσότερο ισορροπημένη συμβίωση των φυλών και των ειδών στον πλανήτη. Θέλουμε να μάθουμε από τα λάθη μας, να εξελίξουμε την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, να επαναπροσδιορίσουμε τους εαυτούς μας μέσα από τον επαναπροσδιορισμό του περιβάλλοντος και των αναγκών μας, και τελικά να κάνουμε πράξη όλη την έρευνα και τη γνώση της ανθρωπότητας σε ότι αφορά την υγεία, την τεχνολογία, την ενέργεια, την εκπαίδευση, τις καλλιέργειες, την κοινωνία, την ψυχαγωγία και την ενσυναίσθηση (πνευματισμό), να αγκαλιάσουμε τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα και να γίνουμε καλύτεροι από τους ίδιους μας τους εαυτούς, δεχόμενοι την καθημερινή ανάδραση (feedback) ως τροφή για ενσυνείδητη σκέψη και αρμονική δημιουργική και παραγωγική επικοινωνία. Θέλουμε να ζήσουμε με όσο το δυνατόν χαμηλότερο οικολογικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία στην εκπαίδευση (πληροφορία) και στην δημιουργική διαβίωση. Θέλουμε ένα πλανήτη ειρήνης και ελευθερίας, με τεχνολογική ανάπτυξη η οποία να λειτουργεί ως επέκταση των δυνατοτήτων του ανθρώπου, έναν πλανήτη στρατηγικά ευσυνείδητης και ισορροπημένης διαχείρισης των φυσικών πόρων, ώστε να γίνει πραγματικότητα μια κοινωνία υγιών συνθηκών διαβίωσης και γεμάτη από ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό, ελεύθερο  πνεύμα και αληθινά κίνητρα, μακριά από κάθε είδους απομονώσεις ,τεχνητά εμπόδια, τεχνολογία «προσχεδιασμένης αχρήστευσης» (planned obsolescence) και άσκοπη, χωρίς αληθινά και δημιουργικά κίνητρα, εργασία.

πιο αναλυτικά παρακαλώ..

Οι στόχοι μας πιο αναλυτικά είναι:

 • Η καλλιέργεια μιας ολοκληρωμένης και άρτιας παιδείας – για όλους τους ανθρώπους – που επιφέρει συνείδηση:
  • Συμβιωτικότητας των ανθρώπων με τη φύση – Αναγέννηση του περιβάλλοντος στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και καλλιέργεια συνείδησης ενότητας μεταξύ αυτής και των ανθρώπων
  • Μιας παγκόσμιας οικονομίας πόρων υποστηρικτικής ανάπτυξης – Επανασχεδίαση πόλεων, μέσων μετακίνησης/μεταφοράς, γεωργίας και βαριάς βιομηχανίας ώστε να είναι αποδοτικές, καθαρές, και ικανές να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ανθρώπων απρόσκοπτα. Ανάπτυξη, εφαρμογή και διάδοση συστημάτων καθαρών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και συστημάτων διαχείρισης οργανικών και ανόργανων λυμάτων, ενέργειας και νερού με βάση της αρχές της αεικαλλιέργειας (permaculture), ώστε να επέλθει ποιοτική βιωσιμότητα της ανθρωπότητας και αειφορία.
  • Ενός ανθρώπινου πολιτισμού σοφίας και γνώσης – Ώστε να περάσουμε από την περιορισμένη πληροφόρηση, στην πρακτική και εμπειρική εξέλιξη της διαβίωσης των ανθρώπων και στην ελεύθερη γνώση. Ανάπτυξη, διάδοση και εκμάθηση της «επικοινωνίας» ως εργαλείου μάθησης, επίλυσης διαφορών, και πρωτεύοντος εργαλείου συμβίωσης. Ανάπτυξη και εφαρμογή τρόπων εκπαίδευσης που να προάγουν τη διάθεση,  τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη θέληση, την εξέλιξη.
  • Μιας εκούσια συμμετοχικής κοινωνίας αληθινών κινήτρων – Δημιουργία συνθηκών που προωθούν την δημιουργικότητα, την επικοινωνία, την αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό, την άσκηση του μυαλού και του σώματος, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνουν την διαφορετικότητα έναντι της συνήθειας και της άβουλης επιλογής. Ενθάρρυνση και εκπαίδευση ανθρώπων προς τη δημιουργική σκέψη και την παραγωγή ωφέλιμου και ουσιαστικά ολιστικού έργου. Κατάργηση της εξουσιαστικής αρχής ως ιδέα και αναγέννηση της εθελούσιας συμμετοχής, της ανιδιοτελούς συνεισφοράς και της αμεροληπτικής συλλογικότητας.
  • Άρτιας  σωματικής, νοητικής και συναισθηματικής υγείαςΏστε να περάσουμε από την απλή καταπολέμηση των συμπτωμάτων στην φυσικά, συναισθηματικά, νοητικά και πνευματικά υγιεινή διαβίωση.
 • Απελευθέρωση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών προς όφελος όλων. Μελέτη, κατασκευή και διανομή υψίστης ποιότητας και αντοχής προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον, με σκοπό τον περιορισμό της δημιουργίας άσκοπων ρύπων και άσκοπου καταναλωτισμού. Έρευνα και εφαρμογή τεχνολογιών, οι οποίες όχι μόνο θα είναι δυνατό να να κατασκευάζονται και να αντιγράφονται εύκολα αλλά θα είναι εξίσου προσιτή και εύκολη η δυνατότητα συντήρησης, επιδιόρθωσης και χρήσης τους.
 • Προσαρμογή και εφαρμογή της μεθοδολογίας της Επιστημονικής Μεθόδου, στην λήψη αποφάσεων, μέσα από προσδιορισμένη έρευνα και εργασία, παρά μέσα από τυχαίες εμπειρίες ή επηρεασμένες γνώμες
 • Δωρεάν παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, αγαθών ή και μέσων (εργαλείων επίτευξης στόχων) με μόνο κίνητρο το μεράκι του κάθε ανθρώπου.
 • Επανάκτηση των ποιοτικών και χαρούμενων ανθρωπίνων σχέσεων μέσα από ελεύθερη συναλλαγή και συνεισφορά (open sourcing) πληροφοριών, ικανοτήτων, πρακτικής γνώσης, υπηρεσιών, χώρων και υλικών αγαθών μεταξύ όλων.
 • Μορφωτική, οικολογική και κοινωνική καλλιέργεια όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων, η ενθάρρυνση και προώθηση της ενασχόλησης των ανθρώπων, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με θέματα δημιουργίας υγιεινών και αυτόνομων συνθηκών κοινωνικής διαβίωσης όπως για παράδειγμα: χρήση φυσικών πόρων, όπως αιολική/ηλιακή ενέργεια, φυσική καλλιέργεια, κατασκευή οικισμάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, κ.λ.π. η ανάπτυξη, διάδοση και προώθηση αυτών σε παγκόσμιο επίπεδο, η προώθηση και ανάπτυξη της επικοινωνίας, της επαφής και της αλληλεγγύης όλων των ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, και η παροχή, του απαραιτήτου χώρου και των κατάλληλων συνθηκών για τέτοιου είδους έρευνες και εγχειρήματα.